Magellan

w Medycynie Estetycznej.

Podstawy krwi

Podstawy krwi.

Human blood circulation

 

Dzięki krwi Twoje ciało może wykonywać swoje funkcje. Każda komórka w organizmie otrzymuje składniki odżywcze z krwi. Statystyczny dorosły ma około 5 litrów (5,3 litry) krwi, krążącej w całym  ciele. To składa się na około 7 do 8 procent masy ciała. Z tych 5 litrów, 2,75 do 3 litrów to osocze, a pozostała część to żywe komórki (czerwone i białe krwinki, płytki krwi itp.).

Osocze jest cieczą (90% wody). Czerwone i białe krwinki oraz inne substancje unoszą się w osoczu, ponieważ dzięki niemu, są one rozprowadzane po całym organizmie. Osocze jest transporterem dla komórek.

blood parts micro

 

Czerwone krwinki (RBC), zwane także erytrocytami, są najbardziej liczną grupę komórek krwi. Stanowią one około 40 do 45% krwi. Procent krwi na który składa się liczba krwinek czerwonych jest często mierzony i nazywany poziomem hematokrytu. Przeciętny cykl życia RBC wynosi 120 dni.  Kości stale produkują nowe komórki krwi, uzupełniając zapas. Podstawową funkcją erytrocytów jest transport tlenu z płuc do komórek ciała i usuwanie odpadów. RBC zawierają białko zwane hemoglobiną, która przenosi 97% tlenu do komórek ciała. RBC są czerwone tylko ze względu na stężenie hemoglobiny o takiej właśnie barwie.

Białe krwinki (WBC), zwane także leukocytami, są częścią układu odpornościowego i pomagają naszemu ciału w walce z zakażeniami. Kiedy bakterie atakują, leukocyty odpowiadają za różnorodne reakcje obronne. Niektóre produkują przeciwciała, pokonujące bakterie, inne otaczają je i eliminują.Kropla krwi może zawierać od 7000 do 25000 leukocytów. Gdy liczba leukocytów we krwi wzrasta, oznacza to  infekcję w organizmie. Konsekwentnie wysoka liczba leukocytów jest objawem białaczki, raka krwi. Średni cykl życia WBC wynosi od kilku dni do kilku tygodni.

Płytki krwi, nazywane również trombocytami, są lepkie, o nieregularnym kształcie, bezbarwne. Powstają one w szpiku kostnym, a  ich cykl życia na ogół trwa 10 dni. Pełnią szczególną rolę, w procesie gojenia uszkodzeń tkanek, szczególnie na etapie krwawienia – gromadzą się na ranie i próbują zablokować przepływ krwi. Wapń, witamina K i białka m.in fibrynogen pomagają płytkom, tworząc skrzep. Skrzep zaczyna się tworzyć, gdy krew jest wystawiony na działanie powietrza. Płytki pod wpływem białek aktywujących m.in. trombiny zaczynają się rozpadać (degranulacja). Reagują one z fibrynogenem, aby rozpocząć tworzenie fibryny, która przypomina cienką nić. Nici fibryny następnie zaczynają tworzyć sieć, która staje się pułapką dla komórek krwi w jej obrębie. Taka siatka komórek krwi twardnieje wysychając i tworzy skrzep. W takim skrzepie fibrynowym powstającym w miejscu rany, płytki rozpadają się uwalniając Czynniki Wzrostu.

F1.large