Magellan System

w Ortopedii.

Zwyrodnienie stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów.iStock_000026455990Large

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych przyczyn dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie w populacji ludzi starszych. W przebiegu choroby dochodzi do zmian morfologicznych, biochemicznych, strukturalnych i biomechanicznych właściwości macierzy komórkowej oraz chondrocytów. W następstwie tych zmian dochodzi do pękania i degeneracji chrząstki stawowej. W etiologii zmian zwyrodnieniowych podaje się wiele przyczyn taki jak: skłonność genetyczna, nadmierne przeciążanie stawów, otyłość, choroby reumatyczne bądź to w wyniku przebytych urazów. Jednak w większości przypadków czynniki współistnieją ze sobą i nie jest możliwe jednoznaczne podanie przyczyny powstania zmian zwyrodnieniowych. Efektem końcowym choroby jest zmniejszenie zakresu ruchu stawu oraz dotkliwy ból pojawiający się także w spoczynku i nocy. Dlatego też zmiany zwyrodnieniowe stawów uniemożliwiają wykonywanie pracy, aktywne spędzanie wolnego czasu, wykonywanie zadań domowych, co w znaczący sposób przekłada się na koszty oraz jakość życia ludzi dotkniętych tą chorobą. Leczenie w początkowej fazie jest głównie objawowe poprzez zmniejszenie wagi ciała, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, fizyko oraz fizjoterapię. Leczenie takie prowadzi do chwilowego zniesienia dolegliwości bólowych poprawy zakresu ruchu stawów jednak w żaden sposób nie modyfikuje przebiegu choroby. W końcowym stadium choroby pacjenci poddawani są leczeniu operacyjnemu poprzez całkowitą endoprotezoplastykę zajętego stawu. Zabieg ten przywraca bezbolesny ruch stawu, jednakże 15 letnia żywotność endoprotezy jest osiągana od 81-91%. Oznacza to, że 9 do 19 na każde 100 osób poddanych zabiegowi będzie zmuszone w swoim życiu przejść rewizyjną operację endoprotezoplastyki. Dlatego też świat ortopedów poszukuje metod leczenia, które mogłyby zastąpić lub odroczyć zabieg endoprotezoplastyki.

Ubytki pokrywy chrzęstnej rzadko goją się samoistnie, dotyczy to zarówno stanów ostrych jak i przewlekłych. Dodatkowo na granicy ubytku chrzęstnego dochodzi do szybszego zniszczenia otaczającej pokrywy chrzęstnej. Dlatego też niezwykle istotne są metody leczenia które mogą promować procesy naprawcze.

Na podstawie aktualnej wiedzy medycznej wydaje się że zastosowanie medycyny regeneracyjnej może odroczyć w czasie konieczność endoprotezoplastyki stawów. Składniki zawarte w osoczu bogatopłytkowym (Platelet Rich Plasma- PRP) a szczególnie zgromadzone w koncentracie czynniki wzrostu mają udowodnione działanie pobudzające samoistne gojenie się tkanki chrzęstnej a co więcej mogą prowadzić to tworzenia nowych komórek chrzęstnych. Na podstawie tych doniesień rozpoczęto stosowanie PRP w leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Doświadczenia ze stosowaniem medycyny regeneracyjnej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów są na razie krótkie, jednak efekty takiej terapii często są znacznie lepsze niż innych stosowanych dotychczas a co więcej istnieje możliwość modyfikowania przebiegu choroby a nie jedynie wpływania na jej objawy.staw