Magellan System

w Ortopedii.

Kolano skoczka

 

U pacjentów z tendinopatią więzadłom rzepki objawy bólowe występują przede wszystkim w dolnym biegunie rzepki, zarówno przy wykonywaniu ruchów czynnych w stawie kolanowym (skok, przysiad) jak również możse występować ból palpacyjny. Charakterystycznym objawem jest ból występujący podczas schodzenia po schodach. Dolegliwości bólowe nasilaja się po wysiłku fizycznym. W związku ze zmianami zapalnymi może uwidocznić się asymetria między obydwoma więzadłami rzepek.

Procedura postępowania podczas zabiegu podania czynników wzrostu

  1. Potwierdzenie diagnozy podczas badania USG, MR . Ułożenie pacjenta w pozycji  w której noga luźno zwisa ze stołu pod kątem 90 stopni. Dezynfekcja obszaru iniekcji.
  2. Wstrzyknięcie środka znieczulającego i odczekanie, aż środek zacznie działać.
  3. Podanie preparatu PRP: podaż 3-5 ml koncentratu bogatopłytkowego  w najbardziej bolesnej i zmienionej zwyrodnieniowo okolicy. Należy wykonać 5-7 nakłuć w najbardziej bolesnej okolicy.
  4. Pozostawienie pacjenta w pozycji leżącej bez ruchu przez 15min po zakończonym zabiegu.
  5. Założenie opatrunku.

Wskazanie po zabiegu:

Pacjentowi powinno się zapewnić dostęp do środków przeciwbólowych przez okres pierwszych 24-48 godzin po zabiegu (nie mogą to być środki przeciwzapalne NLPZ). Przez pierwszy okres noga powinna pozostawać w częściowym odciążeniu, przy użyciu kul.