Magellan System

w Ortopedii.

Schemat leczenia

 

KREW

Etap I – pobranie krwi

W celu uzyskania osocza bogatopłytkowego pobiera się krew żylną. W przypadku pobrania krwi najczęściej nakłuwane są żyły kończyny górnej, w okolicy zgięcia łokciowego, rzadziej grzbietu dłoni lub przedramienia. Przed właściwym pobraniem krwi do strzykawki pobiera się odpowiednią ilość antykoagulantu. Igła użyta do nakłucia osadzona jest na wężyku, dzięki czemu podczas pobierania można mieszać krew z odpowiednim koagulantem. W taki sposób pobierana jest potrzebna ilość krwi, najczęściej od 40 do 60 mililitrów.

 

Etap II – otrzymanie koncentratu bogatopłytkowego

Pobrana krew w jałowy sposób zostaje przeniesiona do specjalnej wirówki.

To specjalne wysokospecjalistyczne urządzenie pozwala na odseparowanie poszczególnych frakcji krwi, w tym warstwy zawierającej wysoko skondensowane czynniki wzrostu. Następnie poprzez  system specjalnie przygotowanych próbówek i strzykawek otrzymujemy gotową zawiesinę bardzo  wysoko zagęszczonego PRP (10x ponad wartość bazową).

 

Etap III - podanie koncentratu bogatopłytkowego

W zależności od jednostki chorobowej, podczas niektórych zabiegów z wykorzystaniem PRP wskazane jest podanie pod kontrolą USG. Szczególnie istotne wydaje się to u pacjentów z entezopatią rozścięgna podeszwowego (ostrogą piętową), ponieważ rozścięgno otoczone jest obfitą tkanką tłuszczową. U pacjentów z łokciem golfisty oraz tenisisty wystarcza badanie palpacyjne, a miejscem podania najczęściej jest punkt największej bolesności.

 

Etapy postępowania po podaniu koncentratu bogatopłytkowego

 1. Unieruchomienie kończyny.
 2. Wizyta kontrolna przypada na 7-10 dzień po podaniu koncentratu bogatopłytkowego. Służy ona oszacowaniu funkcji kończyny oraz natężenia możliwych dolegliwości bólowych.
 3. Kolejna wizyta następuje w 3-4 tygodniu po podaniu PRP, określa się funkcję kończyny, subiektywne odczucia pacjenta oraz możliwe przetrwałe dolegliwości bólowe i jeśli efekt leczenia nie jest wystarczająco zadowalający możliwe jest skierowanie pacjenta na odpowiednią rehabilitację. Należy podkreślić, że rehabilitacja jest cennym elementem leczenia pacjentów z entezo i tendinopatiami, o której nie należy zapominać tudzież jej bagatelizować.

Pacjentowi powinno się zapewnić dostęp do środków przeciwbólowych przez okres pierwszych 24-48 godzin po zabiegu (nie mogą to być środki przeciwzapalne NLPZ). Ostrzykiwaną rękę należy oszczędzać przez okres 4 tygodni od zabiegu. W czasie tego okresu nie należy obciążać ręki ciężarami powyżej 4,5kg oraz wykonywać nią energicznych ruchów.

Ważne:

 1. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez okres unieruchomienia kończyny dolnej + siedem dni należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową.
 2. Pacjenci zgłaszający się z powodu chorób dotyczących okolicy stawu łokciowego, po zabiegu zostają zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj unieruchomienia kończyny górnej.
 3. Większość pacjentów przez pierwsze kilka dni w miejscu podania koncentratu bogatopłytkowego zgłasza bardzo silne dolegliwości bólowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie leczenie przeciwbólowe (wg. zaleceń lekarza prowadzącego).
 4. O rodzaju i okresie przez jaki będzie stosowana farmakoterapia przeciwbólowa decyduje lekarz.
 5. Należy pamiętać, że pacjent po podaniu PRP nie będzie mógł sam prowadzić samochodu.

 

SZPIK

 

Etap I – pobranie szpiku kostnego

photo pobranie szpikuW celu uzyskania koncentratu komórek macierzystych szpiku pobiera się komórki szpiku z tylnej części miednicy. Zabieg przeprowadzany jest przy znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, więc jest on niebolesny dla pacjenta. Przed właściwym pobraniem szpiku do strzykawki pobiera się odpowiednią ilość antykoagulantu. W taki sposób pobierana jest potrzebna ilość  zawiesiny komórek szpiku, najczęściej 50 ml.

Etap II – otrzymanie koncentratu komórek macierzystych szpiku

photo wirówka

Pobrany materiał w jałowy sposób zostaje przeniesiony do specjalnego jednorazowego Separatora, a następnie umieszczony w urządzeniu przetwarzającym na 10min.

Po tym czasie  w jednorazowym Separatorze powstają warstwy pobieranie kom. elementów morfotycznych, zawartych w pobranym od pacjenta materiale, w tym warstwa koncentratu komórek macierzystych szpiku. Specjalny system zaworów pozwala na precyzyjne pobranie 6 ml wysoko stężonego koncentratu komórek macierzystych.

 

Etap III – podanie koncentratu komórek macierzystych szpiku

W zależności od jednostki chorobowej oraz od zaawansowania zmian w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych, koncentrat wstrzykiwany jest w od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc w obrębie zmienionej chorobowo kończyny.

Injection for children

Etapy postępowania po podaniu koncentratu komórek macierzystych szpiku.

 1. Unieruchomienie kończyny.
 2. Wizyta kontrolna przypada na 7-10 dzień po podaniu koncentratu. Służy ona oszacowaniu funkcji kończyny oraz natężenia możliwych dolegliwości bólowych.
 3. Kolejna wizyta następuje w 3-4 tygodniu po podaniu MSC, określa się funkcję kończyny, subiektywne odczucia pacjenta oraz możliwe przetrwałe dolegliwości bólowe i jeśli efekt leczenia nie jest wystarczająco zadowalający możliwe jest skierowanie pacjenta na odpowiednią rehabilitację. Należy podkreślić, że rehabilitacja jest cennym elementem leczenia pacjentów z entezo i tendinopatiami, o której nie należy zapominać tudzież jej bagatelizować.

Pacjentowi powinno się zapewnić dostęp do środków przeciwbólowych przez okres pierwszych 24-48 godzin po zabiegu (nie mogą to być środki przeciwzapalne NLPZ). Ostrzykiwaną rękę należy oszczędzać przez okres 4 tygodni od zabiegu. W czasie tego okresu nie należy obciążać ręki ciężarami powyżej 4,5kg oraz wykonywać nią energicznych ruchów.

Ważne:

 1. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez okres unieruchomienia kończyny dolnej + siedem dni należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową.
 2. Pacjenci zgłaszający się z powodu chorób dotyczących okolicy stawu łokciowego, po zabiegu zostają zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj unieruchomienia kończyny górnej.
 3. Większość pacjentów przez pierwsze kilka dni w miejscu podania koncentratu bogatopłytkowego zgłasza bardzo silne dolegliwości bólowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie leczenie przeciwbólowe (wg. zaleceń lekarza prowadzącego).
 4. O rodzaju i okresie przez jaki będzie stosowana farmakoterapia przeciwbólowa decyduje lekarz.
 5. Należy pamiętać, że pacjent po podaniu MSC nie będzie mógł sam prowadzić samochodu.